سه شنبه چهار اسفند نود و چهار ساعت پانزده در سنگر مقایل ستاد مرکزی

سه شنبه چهار اسفند نود و چهار ساعت هفده در لشت نشا مقایل ستاد مرکزی

چهارشنبه پنج اسفند نود و چهار ساعت ده صبح در خشکبیجار مقایل ستاد مرکزی

چهارشنبه پنج اسفند نود و چهار ساعت شانزده در کوچصفهان مقایل ستاد مرکزی

چهارشنبه پنج اسفند نود و چهار ساعت هجده در رشت میدان شهرداری - اول خیابان امام خمینی-مقابل ستاد بانوان

منبع : انتخاب رشت |برنامه سخنرانی های سیدولی اله عظمتی
برچسب ها : چهار ,ستاد ,ساعت ,اسفند ,مرکزی ,مقایل ,چهار ساعت ,ستاد مرکزی ,مقایل ستاد ,مرکزی چهارشنبه ,شنبه چهار ,ستاد مرکزی چهارشنبه